Апеляції, клопотання щодо відкриття/перегляду справ

Супровід адвокатом на імміграційні інтерв’ю і судові слухання

Закриття депортаційного процесу (waiver petitions)

Захист під час депортації

Продовження і зміна статусу

Неімміграційні візи

Отримання політичного притулку

Green Card на підставі видатних досягнень в науці, мистецтві, бізнесі та спорті

Імміграція на підставі працевлаштування

Імміграція на підставі сімейних зв’язків

Натуралізація та отримання громадянства

Вагітність і пологи в США

Індивідуальний сервіс за запитом клієнта

Отримання громадянства

Первинне сприяння за кордоном – зустріч в аеропорту, пошук проживання, відкриття банківських рахунків, отримання номера соціального страхування, придбання телефонного зв’язку, підбір дитячого садка, коледжу, університету для дітей, ознайомлення з місцем проживання

Повний комплекс послуг для імміграції всієї родини

Сертифіковані послуги з отримання дозволу на роботу і навчання, постійного проживання в Європі, перевірка легітимності трудових договорів

Консультація з пошуку житла

Організація підготовки до міжнародного іспиту з англійської мови IELTS, мовні тренінги

Оформлення документів, необхідних для забезпечення медичного страхування, та фаховий підбір плану медичного страхування

Повний юридичний супровід в підготовці та оформленні необхідних документів для імміграції

Послуги спеціаліста з заповнення анкети, перекладача, аналітика, спеціаліста з моніторингу відповідності підготовлених документів вимогам законодавства, послуги з перевірки документів на їх достовірність

Формування стратегії отримання необхідної візи, консультація з підготовки документів

Комплексна оцінка шансів на отримання візи та перевірка документів для її отримання

Консультація з питання отримання політичного притулку

Переклад необхідних документів іноземною мовою, нотаріальне посвідчення документів

Візова підтримка для всіх типів віз, включаючи туристичні, студентські

Підготовка до проходження співбесіди в консульському відділі

Повний комплекс імміграційних та інших послуг для бізнес іммігрантів

Підготовка та оформлення необхідних документів згідно норм чинного законодавства, заповнення анкет в посольство для всіх видів віз

Аналіз ліцензійного договору або договору про передачу прав на торгівельну марку ( залежно від умов договору, об’єкта тощо)

Складання договору про передачу прав власності та або ліцензійного договору на торгівельну марку ( залежно від умов договору, об’єкта тощо)

Складання та оформлення заявочних документів для міжнародної реєстрації торговельної марки за Мадридською угодою та протоколом до Мадридської угоди

Отримання свідоцтва на знак для товарів та послуг

Оскарження рішень стосовно заявки щодо відмови у надання правової охорони (відносно усього переліку і/або частини класів МКТП)

Ведення листування з Укрпатентом, складання та подача документів, контроль за дотриманням законодавства України під час розгляду заявки

Складання заявки на реєстрацію торговельної марки в Україні та подання її до Укрпатенту

Складання опису позначення, що заявляються (залежно від складності зображення і обсягу опису)

Перевірка переліку товарів і послуг за заявкою на відповідність та узгодженність з МКТП

Подання заявки на проведення експертизи

Порівняльний аналіз виявлених за результатами пошуку позначень відносно однорідних товарів і послуг

Інформаційний пошук позначень на тотожність та схожість по базі даних України з наданням звіту

Підготовка переліку товарів і послуг до заявки для реєстрації торгівельної марки в Україні відповідно до МКТП ( залежно від обсягу товарів або послуг у межах класу)

Визначення класів товарів і послуг згідно з МКТП

Отримання та передача Клієнту дозволу/ліцензії

Підготовка та подача заяви, документів до дозвільного органу/органу ліцензування

Збір інформації та необхідних матеріалів з метою підготовки заяви отримання дозволу/ліцензії

Аналіз наявної документації, матеріально-технічної бази Клієнта для отримання дозволу/ліцензії

Аналіз видів діяльності Клієнта щодо необхідності отримання дозволу/ліцензії на її провадження

Підготовка та подача процесуальних документів (заяви, скарги, клопотання, тощо)