Захист прав інтелектуальної власності

Торгівельні марки, комп’ютерні програми, бази даних, комерційні позначення або найменування, твори, фонограми, винаходи, – усі ці та інші об’єкти права інтелектуальної власності часто стають об’єктами протиправних дій, а відтак потребують захисту.

Українська правова система містить певні механізми захисту об’єктів інтелектуальної власності (ліцензійні договори, авторське право, товарні знаки, патенти). Застосувати їх найбільш вигідним способом допоможуть в адвокатському бюро «Дроздова та партнери».

Варто пам’ятати, що захисту інтелектуальної власності має передувати документальне підтвердження права.

Саме тому наші юристи пропонують:

 • складання (чи аналіз існуючого) ліцензійного договору або договору про передачу прав на торгівельну марку (залежно від умов договору, об’єкта тощо);
 • складання та оформлення заявочних документів для міжнародної реєстрації торговельної марки за Мадридською угодою та протоколом до Мадридської угоди;
 • отримання свідоцтва на знак для товарів та послуг;
 • оскарження рішень стосовно заявки щодо відмови у наданні правової охорони відносно усього переліку або частини класів МКТП;
 • ведення листування з Укрпатентом, складання та подача документів, контроль за дотриманням законодавства під час розгляду заявки;
 • складання заявки на реєстрацію торговельної марки в Україні та подання її до Укрпатенту;
 • складання опису позначення будь-якої складності, що заявляються;
 • перевірка переліку товарів і послуг за заявкою на відповідність та узгодженість з МКТП;
 • подання заявки на проведення експертизи;
 • порівняльний аналіз виявлених за результатами пошуку позначень відносно однорідних товарів і послуг;
 • інформаційний пошук позначень на тотожність та схожість по базі даних України з наданням звіту;
 • підготовку переліку товарів і послуг до заявки для реєстрації торгівельної марки в Україні відповідно до МКТП ( залежно від обсягу товарів або послуг у межах класу);
 • визначення класів товарів і послуг згідно з МКТП.

З адвокатським бюро «Дроздова і партнери» ваша інтелектуальна власність буде надійно захищена, а права – реалізовані у повній мірі.