31 Травня 2018 року

Що чекати організаціям колективного управління у зв’язку із прийняттям нового закону проаналізувала Олена Дроздова

Нещодавно прийнятий Закон «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і суміжних прав» не лише детально регулює питання діяльності організацій колективного управління в Україні, а й посилює гарантії захисту прав правовласників, покладаючи на ці організації, Установу та користувачів ряд додаткових обов’язків.

Про значення та перспективи застосування цього закону журналісти газети 20 хвилин цікавилися у директора АБ «Дроздова та партнери» Олени Дроздової.

Експерт відзначила, що на даний час Закон «Про авторське право і суміжні права» зачіпає питання ОКУ дуже поверхнево, не дозволяючи належним чином зрозуміти суть діяльності, порядок утворення та конкретні функції. Новий Закон містить детальну регламентацію: у ньому визначено і порядок створення та реєстрації ОКУ, проходження ними процедури акредитації, встановлені вимоги до статуту та склад і компетенція органів управління.

«Маючи на меті виконання вимог Європейського Союзу, поставлених до України щодо ефективності захисту прав інтелектуальної власності, зокрема – авторських та суміжних, новим Законом передбачено державний відомчий контроль із боку Державної служби інтелектуальної власності України, ведення реєстру, у якому зазначатимуться відомості про правовласників, ОКУ та укладені договори, відкритий режим доступу до інформації щодо порядку та умов набуття членства правовласниками в ОКУ, що забезпечується через розміщення не веб-сайті, а також необхідність подання щорічної звітності всіма ОКУ до Установи і визначення відомостей, які там мають бути», – розповіла О.Дроздова.

З метою забезпечення справді неприбуткового характеру діяльності ОКУ та прозорості, передбачено, що для замовлення товарів і послуг, необхідних для здійснення своєї статутної діяльності, ОКУ здійснює через систему публічних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». Законом також визначено функції, які покладаються на ОКУ. Зокрема, серед них наявна функція щодо  звернення до суду від імені правовласників за захистом їхніх майнових прав відповідно до статутних повноважень та доручення правовласників, вчиняють інші дії, передбачені законодавством та дорученням правовласників, необхідні для захисту майнових прав правовласників, в інтересах яких діє організація.

«Це означає, що ОКУ у разі виявлення того чи іншого порушення авторського чи суміжного права та за наявності доручення правовласника, чиї права й порушені, вправі виступати представником цієї особи у суді, – пояснила адвокат. –  З урахуванням того, що Закон передбачає спеціалізацію ОКУ залежно від видів авторських та суміжних прав, якими вони управлятимуть, таке положення досить доречне й обгрунтоване, адже саме ОКУ будуть розпорядниками інформації про користувачів творами, які, наприклад, не сплатили своєчасно роялті. У такому випадку, правовласник зможе як мінімум знати точно, ким саме порушено його право, а як максимум – мати представника в суді в особі ОКУ, членом якої він є».

Відповідно до Закону, ОКУ зобов’язана здійснювати виплату винагороди правовласникам, вживаючи при цьому всіх належних і можливих заходів щодо їх пошуку (наприклад, повідомлення про це інші ОКУ, із якими є відповідні угоди). «Отже, у тому разі, якщо ОКУ не вживає належних заходів щодо встановлення місцезнаходження правовласника і це призводить до невиплати йому належної винагороди, правовласник має звертатися до суду із позовом про такі дії, – розповіла О.Дроздова. – Отже, відповідальність за порушення прав правовласників у частині несплати винагороди за користування до відповідної ОКУ нестиме сам винний користувач, а от за невиконання своїх обов’язків щодо здійснення своєчасного перерахування цих коштів правовласнику притягати до відповідальності належить саму ОКУ».

Також Законом встановлено відкритий порядок визначення тарифів, відповідно до яких нараховуватиметься винагорода правовласникам, і передбачено верхню межу відсоткової ставки, яка буде стягнута за управління відповідною ОКУ.

До нововведень, на думку експерта, можна також віднести появу розширеного та колективного управління (колективне управління майновими правами на об’єкти авторського права і (або) суміжних прав незалежно від їх наявності в каталозі організації колективного управління), що передбачає конкурсний відбір Установою ОКУ, які здійснюватимуть таке розширене управління і встановлює додаткові гарантії правовласникам, які навіть не є членами ОКУ. Однак, із іншого боку, передбачена можливість правовласника шляхом подання заяви вилучити всі чи частину своїх майнових прав зі сфери розширеного управління ОКУ.

Таким чином, резюмує директор АБ «Дроздова та партнери», Закон справді є найбільш доцільним способом визначення суб’єктів, які здійснюватимуть колективне управління майновими правами правовласників. «Виходячи з його положень, можна говорити про те, що авторські та суміжні права правовласників захищатимуться ОКУ від порушень із боку користувачів, але в той же час кожен член ОКУ і інший автор може вилягати в судовому порядку виконання покладених Законом і статутом на ОКУ функцій. Даний акт не лише детально регулює питання діяльності ОКУ в Україні, а й посилює гарантії захисту прав правовласників, покладаючи на ОКУ, Установу та користувачів ряд додаткових обов’язків і створюючи механізм їх реалізації і виконання», – переконана О.Дроздова.