29 Жовтня 2018 року

«Дроздова та партнери» допомогли ліквідатору аварії на ЧАЕС зменшити пенсійний вік та отримати пенсію

Право на зменшення пенсійного віку мають особи, які в установленому законом порядку набули статусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та працювали визначену кількість днів у зоні відчуження.

Київський окружний адміністративний суд зобов’язав управління Пенсійного фонду України призначити особі пенсію за віком згідно зі ст. 55 Закону про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи зі зменшенням пенсійного віку з часу набуття права на пенсію. Інтереси позивача в суді представляли експерти АБ «Дроздова та партнери».

Відповідно до згаданої норми, особам, які працювали на територіях радіоактивного забруднення, пенсії надаються із зменшенням пенсійного віку від 5 до 10 років залежно від тривалості їх перебування та дат, коли вони працювали у зоні відчуження.

Однак учаснику ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 2 категорії було відмовлено у призначенні пенсії на пільгових умовах зі зменшенням пенсійного віку.

Ухвалюючи таке рішення, ПФ послався на відсутність відомостей щодо особи про періоди її участі, населений пункт чи об’єкт, де нею виконувались роботи з ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС. А з аналізу поданих документів неможливо було визначити період роботи людини в зоні відчуження, що у свою чергу начебто унеможливлювало визначення зменшення віку виходу на пенсію.

«Правова позиція, з якої ми виходили, полягала у тому, що відповідач фактично звів спір до встановлення статусу громадянина, який постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи, що не відноситься до його компетенції та є неприпустимим, – прокоментував справу старший партнер АБ «Дроздова та партнери» Михайло Гончаров.

Він звернув увагу на те, що суд, проаналізувавши положення законодавства та обставини справи, зауважив, що право на зменшення пенсійного віку мають особи, які в установленому законом порядку набули статусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та працювали визначену кількість днів у зоні відчуження.

Наявність у особи посвідчення Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС суд оцінив як вичерпний доказ її участі в заходах по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

На підтвердження факту того, що людина працювала у певний період у зоні відчуження не менше визначених законом календарних днів було надано довідку, видану Центральним архівом Міністерства оборони Республіки Білорусь. При цьому, у довідці було зазначено, що особа брала участь у роботах по дезактивації населених пунктів та місцевості, ведення радіаційної розвідки і спецобробки населення і техніки як в зоні відчуження, так і в тридцяти кілометровій та десяти кілометровій зоні, а також безпосередньо на території ЧАЕС.

«На жаль, державні органи під час вирішення питання про призначення пенсій та  соціальних виплат шукають будь-які (в тому числі й надумані) підстави, аби не виплачувати коштів. Хибно розуміючи державницькі інтереси економії державного бюджету, розпорядники коштів при цьому порушують права людини, гарантовані законом, – зауважила директор адвокатського бюро Олена Дроздова. – І саме жахливе у цій ситуації те, що після тривалого відновлення порушених прав і встановлення судом факту вчинення чиновниками протиправних дій, жодна особа не несе відповідальності. А це можна розглядати як свого роду заохочення до подальших порушень».