5 Червня 2020 року

Схвалено новий Митний тариф України. Зміни наберуть чинності вже у липні!

Оновлено номенклатуру Митного тарифу України на основі актуалізованої редакції Гармонізованої системи опису і кодування товарів версії 2017 року, яка містить 233 зміни.

Верховна Рада ухвалила Закон «Про Митний тариф України» (на базі проекту № 3228 від 17.03.2020), який у разі підписання Президентом і оприлюднення набере чинності 1 липня 2020 року.

Із 233 змін:

  • 85 стосується сільськогосподарської галузі;
  • 45 – хімічної галузі;
  • 35 – машинобудівної галузі;
  • 15 – текстильної промисловості;
  • 13 – лісового сектора;
  • 8 – транспорту;
  • 6 – чорних та кольорових металів;
  • 26 – інших галузей.

Фактично законом лише уточняються коди та описові частини деяких товарів та приміток до товарних груп. Ставки ввізного мита залишаються незмінними.

До Митного кодексу додано частину кодів, які перенумеровано, об’єднано або вилучено у зв’язку з низьким об’ємом торгівлі. Коли об’єднувалися коди подібних товарів з різними ставками ввізного мита, то при виборі остаточного рівня мита бралися до уваги обсяги торгівлі такими товарами та зобов’язання перед Світовою організацією торгівлі.

Прикінцевими та перехідними положення Закону встановлюється, що позначення додаткових одиниць виміру та обліку кількості товарів у тис. кВт. год для товарних підкатегорій 2711 11 00 00, 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД застосовуються з 1 квітня 2021 року. А на період до цієї дати додаткові одиниці виміру та обліку кількості товарів для згаданих вище товарних підкатегорій  згідно з УКТ ЗЕД позначаються у тис.м3.

Також установлено, що позначення кодів, назви, ставок мита та додаткових одиниць виміру та обліку для кодів товарів 2402 10 00, 2402 10 00 10, 2402 10 00 90, 2403 99 90, 2403 99 90 10, 2403 99 90 90, 3824 99 96 20 згідно з УКТ ЗЕД застосовуються з 1 січня 2021 року.