11 Червня 2020 року

У ВР пропонують легалізувати роздрібну торгівлю ліками через Інтернет

Суб’єкти господарювання, які мають ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами, можуть отримати право здійснювати продаж лікарських засобів громадянам шляхом електронної торгівлі.

Необхідні для цьогонорми пропонується закріпити на рівні Закону. Шість народних депутатів підготували та внесли до Верховної Ради відповідний проект Закону №3615 «Про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби» (щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами)».

Чинний закон запропоновано доповнити нормою, згідно з якою суб’єкт господарювання, який має ліцензію на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, може здійснювати електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами та супутніми товарами, організовувати та здійснювати доставку лікарських засобів та супутніх товарів безпосередньо споживачам з дотриманням умов зберігання лікарських засобів, визначених виробником під час їх транспортування, зокрема із залученням на договірних засадах операторів поштового зв’язку, крім:

– лікарських засобів, які відпускаються виключно за рецептом лікаря згідно з умовами відпуску, визначеними в інструкції для медичного застосування;

– лікарських засобів, обіг яких відповідно до Закону потребує наявності ліцензії на діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

– сильнодіючих та отруйних лікарських засобів;

– лікарських засобів, які потребують особливих умов зберігання.

Перелік таких лікарських засобів визначатиметься центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Вимоги до порядку здійснення електронної роздрібної торгівлі визначатимуться Ліцензійними умовами роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Автори законодавчої ініціативи наголошують, що  в Україні сьогодні законом можливість дистанційної торгівлі лікарськими засобами не передбачена.

Хоч постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2020 № 220 були внесені зміни до Ліцензійних умов, відповідно до яких ліцензіатам, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, дозволяється здійснювати торгівлю лікарськими засобами дистанційно. Проте право торгувати ліками дистанційно надано тимчасово – на період встановлення карантину.

Попри існуючі обмеження, ринок торгівлі лікарськими засобами через Інтернет доволі розвинений. Споживач вже сьогодні має можливість замовити ліки на веб-сайтах з наступною доставкою кур’єром, адже правила поштового зв’язку не зобов’язують відправника подавати посилку для пересилання у відкритому вигляді.  Існування неконтрольованого сегменту ринку торгівлі лікарськими засобами є невигідним як для учасників такого ринку, так і для держави в цілому.

Крім іншого можливість дистанційної торгівлі лікарськими засобами прямо передбачена Директивою 2001/83/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 06.11.2001 «Про звід законів Співтовариства щодо лікарських засобів для людини».